De Stichting GreenfieldCities

De Stichting GreenfieldCities is de stamvader van GreenfieldCities.org.   De Stichting houdt een prioriteitsaandeel in GreenfieldCities BV en waarborgt daarmee de uitgangspunten en de lange termijn strategie van de GreenfieldCities organisatie als geheel.  Binnen de groep is de stichting het platform voor de ontwikkeling en het testen van innovatieve migratie-oplossingen en het instituut dat statushouders en migranten met training en opleidingen een kansrijke positie voor zichzelf te creëren.  Naast de Stichting houd GreenfieldCities BV zich vooral bezig met activiteiten interessant zijn voor impact investors. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van onze clean tech campus in Jordanië.

De Stichting wordt statutair bestuurd door een bestuur, een directie en een (optionele) raad van toezicht. In 2018 heeft het bestuur nog niet besloten tot oprichting van een raad van toezicht.

De Stichting heeft werknemers in dienst en het bestuur verwacht dat de Stichting in 2019 méér werknemers zal aannemen, en dat naast de oprichters additionele bestuursleden zullen toetreden.  Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit:

De GreenfieldCities groeide in 2018 door de oprichting van een “social enterprise”  GreenfieldCities BV.  Hierdoor ontstaat ook de noodzaak om nieuwe bestuursleden aan te zoeken.  Die zoektocht is bezig en een profiel voor het beoogde bestuur en haar leden vindt u hier.