Financiële Informatie

Onze supporters vertrouwen ons hun geld toe dat wij investeren om ons doel, het creëren van duurzame steden in regio’s van herkomst,  te bereiken.  Wij zullen die middelen goed moeten inzetten en verantwoording moeten afleggen voor onze keuzes.

Stichting GreenfieldCities

Stichting GreenfieldCities is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting neemt niet deel in het economisch verkeer en richt zich volledig op het genereren van impact die helpt om de grondoorzaken van gedwongen migratie weg te nemen. De stichting doet dat met name door de opbouw en verspreiding van relevante kennis.

De financiële middelen van de stichting bestaan uit:

 • private giften en andere bijdrages;
 • geldelijke bijdragen van overheden;
 • alle andere inkomsten.

De stichting besteedt onder meer middelen voor het verstrekken van (aanjaag) werkkapitaal waarmee GreenfieldCities BV duurzame campussen kan ontwikkelen. Dit is een effectieve manier om impact te combineren met lange termijn inkomsten voor de Stichting.  Zodra de campusprojecten revenuen gaan genereren kan geld terugvloeien naar de Stichting die daarmee activiteiten kan financieren op het gebied van onderwijs en ontwikkeling en andere zaken van algemeen nut die binnen de missie vallen.

GreenfieldCities BV

GreenfieldCities BV is de social enterprise binnen de GreenfieldCities groep. GreenfieldCities BV streeft naar impact, maar daarnaast ook naar financieel rendement om impact investeerders te kunnen bedienen.  De middelen van GreenfieldCities BV bestaan uit:

 • Inkomsten uit adviesdiensten
 • Inkomsten uit ICT licenties en ICT diensten
 • Inkomsten uit utiliteitsdiensten op de campussen (elektriciteit en water)
 • Huurinkomsten uit gebouwen
 • Inkomsten uit verkoop van projecten en land
 • Inkomsten uit validatie en certificeringsdiensten
 • Investeringskapitaal van impact investeerders
 • Subsidies

Financiële Verslagen

Het management van de GreenfieldCities groep draagt zorg voor de financiële verslaglegging van de verschillende groepsonderdelen. Die verslagen van de stichting worden op de GreenfieldCities website gepubliceerd. Verslagen van de overige groepsonderdelen zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Hier kunt u het financiële verslag van de Stichting GreenfieldCities over 2019 downloaden.

Hier kunt u het financiële verslag van de Stichting GreenfieldCities over 2018 downloaden.

Hier kunt u het financiële verslag van de Stichting GreenfieldCities over 2017 downloaden.

Een overzicht van de financiën van de Stichting uit 2016 (startup jaar) staat hieronder:

voorlopig2