Doelen en strategie voor 2021 en verder

Het leveren van een structurele oplossing voor gedwongen migratie is onze stip op de horizon: het creëren van duurzame en duurzaam veilige steden in de regio van herkomst van de vluchtelingen. Dit is een ambitieus idee maar elke dag dat we eraan werken maken onze aanpak concreter.

In regio’s van herkomst (linkerkant van de bovenstaande figuur) creëren we banen door het ontwerpen, ontwikkelen en langdurig beheren van duurzame stedelijke gebieden in de vorm van business campussen gericht op jongeren. Onderdeel van deze activiteiten op de campussen zijn het aanvullen van bestaand onderwijs, ondersteunen van groeimarkten en het stimuleren van MKB-ondernemerschap.

In EU-landen (rechterkant van de bovenstaande figuur) creëren we banen door gebruik te maken van de sterktes van nieuwkomers (met name taal, cultuur en lokale kennis). We brengen ook de vaardigheden van deze teamleden naar een niveau dat passend is bij de in de EU gevraagde arbeidsproductiviteit. Tenslotte werken we met onze teamleden aan een perspectief op circulaire migratie (terugkeer).

Onze eerste Campus in Mafraq, Jordanië

Mafraq is een Jordaanse handelsstad dicht bij de grens met Syrië. De oorspronkelijke bevolking van circa 60.000 mensen is ongeveer verdubbeld door de instroom van Syrische vluchtelingen. Daarnaast wonen er nog circa 80.000 mensen in het Za’atari vluchtelingenkamp op 10 kilometer van de stad. De druk op de lokale infrastructuur en bestaansbronnen is enorm en werkeloosheid is hoog, in het bijzonder onder jongeren en vrouwen. Economische ontwikkeling inclusief banen is zeer noodzakelijk. Dit moet duurzaam gebeuren om de druk op hulpbronnen als water en energy en de gezondheidszorg en het voedselaanbod te verlichten. Onze eerste bevindingen uit marktonderzoek wijzen uit dat er voldoende aanknopingspunten zijn om succesvol een eerste campus in Mafraq te Kunnen ontwikkelen.

Location of GreenfieldCities CampusOnze lokale strategie is om onszelf snel in het hart van Mafraq te nestelen. We werken daarom niet vanuit de hoofdstad Amman, maar hebben ons Jordaans kantoor in het centrum van Mafraq. Wanneer dat mogelijk is werken we ook met lokale partners en teamleden.
Het commitment aan de lokale community voor een langere periode zien wij als een als een sleutel voor succes. Alleen zo kan een campus duurzaam groeien en ontstaan governance structuren die lokaal als waardevol worden gezien. GFC kan de campus in stand houden en laten groeien op basis van duurzaam beheer en de inkomsten uit de exploitatie van infrastructuur.

Bij het kiezen van de speerpunten voor de campus kijken we goed naar de lokale sterktes en kansen. Dat zijn bijvoorbeeld bestaande en groeiende activiteiten op de KHBT Free Zone en talenten op de lokale Al Al-Bayt Universiteit.

Door met een stapsgewijze aanpak en een pop-up concept te werken, en door goed aan te sluiten bij bestaande initiatieven, willen we snel zichtbare resultaten boeken. De pop-up methode bestaat uit het toepassen van hoogwaardige en herbruikbare gebouw- en infrastructuur componenten. In de figuur hieronder is dat “Construction Phase I”. De pop-up fase omvat ook noodzakelijke infrastructuur voor wonen en werken en services op het gebied van onderwijs en bedrijfsondersteuning. Daarbij wordt goed gekeken naar lokale wensen en schaarsten. Deze aanpak zorgt nu al voor zichtbare steun uit de lokale gemeenschap en trekt ook andere lokale investeerders aan. GreenfieldCities bouwt hiermee ook aan een eigen business case die, na een aanloopfase, aantrekkelijk is voor impact investeerders.

Tijdlijn

Timeline GFC CampusHet Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere sterke partners steunen GreenfieldCities. Met de campus in de Economische Free Zone van Mafraq helpen we instituties, ondernemingen, onderwijsinstellingen en inwoners van Mafraq om hun doelen beter en sneller te realiseren. Daarbij zetten we ook standaarden neer voor duurzaamheid op het gebied van energie, water, afval en management.