Over GreenfieldCities

Méér creëren dan veiligheid alleen

Zaatari groentemarkt
Groentemarkt in Za’atari kamp. Het is veilig, maar er is veel meer mogelijk….

Miljoenen mensen ontvluchten hun huizen in conflictgebieden in het Midden-Oosten en uit gebieden waar de impact van klimaatverandering voelbaar is. Veilige gebieden (safe havens) in dat soort regio’s creëren is een goed idee, maar om daarna ook duurzaam bestaanszekerheid te bieden is meestal erg moeilijk. Toch is dit precies wat moet gebeuren en waar wij ons op richten: duurzaam veilige, duurzame en bloeiende stedelijke gebieden creëren die we Greenfield Cities noemen.

Een raar en onhaalbaar plan? Wij denken van niet. Alles wat we voorstellen en waardoor we geïnspireerd zijn is technisch en financieel al lang bewezen en toegepast. De werkelijke uitdaging ligt in het slaan van culturele en politieke bruggen en het oplossen van governance problemen. Wij doen dat door op kleine schaal te starten, snel resultaten te laten zien, en ons voor langere tijd te committeren. We gebruiken de volgende richtlijnen en stappen:

  1. We werken altijd vanuit het perspectief van de gastlanden om hun “business case” te optimaliseren en onze projecten te rechtvaardigen. Gastlanden profiteren minstens net zoveel van onze projecten als vluchtelingen.
  2. Op basis van lokaal marktonderzoek starten we met leer en werkplaatsen om de lokale arbeidsproductiviteit te verhogen. We werken met een po-up concept om met behulp van hoogwaardige infrastructuur en gebouw componenten, snel business campussen te realiseren. In zo’n campus werken we samen met publieke en private partners en NGO’s en creëren we een aantrekkelijke woon en werkomgeving voor enkele duizenden mensen.
  3. Ons commitment aan onze projecten is voor een lange termijn van wel 50 jaar. Dit betekent dat we niet alleen duurzaam ontwerpen en bouwen, maar ook duurzaam beheren. Duurzaam beheer is de sleutel naar institutionele ontwikkeling en vertrouwen. Alleen met een lange termijn commitment kan de stap worden gezet van liefdadigheid naar vertrouwen, productiviteit, waardecreatie, duurzame zelfredzaamheid.
  4. Duurzaamheid zit in ons DNA en onze projecten en we dragen goed meetbaar bij aan een groot aantal van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Campussen creëren als “Kansrijke omgeving”

Het tastbare beoogde resultaat van het creëren van kansrijke omgevingen (engels: enabling environments) is een arbeidsproductiviteitsprong naar een niveau dat midden-inkomens binnen bereik brengt. De “gereedschapskist” met technische, financiële en sociale middelen die gebruikt kunnen worden voor dit doel is de laatste 30 jaar goed gevuld.

De stelling die we met GreenfieldCities testen is, dat we met behulp van deze hulpmiddelen en een good-governance aanpak, kleine kernen van kwaliteit en betrouwbaarheid kunnen introduceren binnen op dit moment kwetsbare sociaal-economische systemen. Die werkende kernen moeten dan op hun beurt weer verdere (impact) investeringen aantrekken. Het werkt een beetje als een oase in de woestijn. Mits duurzaam beheerd kan zo’n oase ook ontwikkeling ondersteunen en aanjagen.

Leren door het te doen

Zonder twijfel moet GreenfieldCities heel veel leren voordat oplossingen optimaal werken. Wij kiezen ervoor om dat in de praktijk te ervaren. Stap voor stap en project voor project gaan we lokaal eigenaarschap en governance helpen groeien. Samen met publieke, private en institutionele partners proberen we kleinschalige stedelijke oplossingen te bouwen die passen in lokale context, maar die ook te herhalen en op te schalen zijn.

Door succesvolle projecten te herhalen en op te schalen en door zoveel mogelijk stakeholders te helpen hetzelfde te doen willen we een significante en meetbare bijdrage leveren aan het stoppen van gedwongen migratie. Als we dat goed doen, dan hebben de meeste (toekomstige) migranten in hun eigen regio een veel beter perspectief dan in Europa of andere westerse landen.

Opschalen GFC campussen
Onze visie: klein beginnen en project na project opschalen met lokale “eigenaars”.

Bij herhaling en opschaling kan GreenfieldCities bijdragen aan regionale stabiliteit, sociaal-economische kracht en de transitie naar een duurzame samenleving in de gehele mediterrane en Noord Afrikaanse regio.

Save