Juridische zaken

We streven naar maximale transparantie in de manier waarop we werken. Uiteraard geldt dat ook voor juridische zaken. Tot nu toe is de volgende documentatie en informatie beschikbaar:

De Stichting GreenfieldCities is een door de belastingdienst erkende Algemeen nut beogende Instelling.  Dit betekent dat giften aan de stichting onder voorwaarden voor de schenkers fiscaal aftrekbaar zijn.

GreenfieldCities BV