Jordaanse Raad van Advies

De Jordaanse Raad van Advies is opgericht in  2018 en helpt GreenfieldCities met:

  • Strategisch adviezen
  • Netwerk opbouwen in Jordanië
  • Organiseren van bestuurlijk-politieke steun
  • Lokale inbedding van het project.

Leden van de Jordaanse Raad van Advies zijn:

Mary Nazzal-Batayneh:

Mary is een een advocaat, activist voor politieke en sociale rechtvaardigheid en oprichter van Landmark Hotels Company. Ze is ook een partner en landenmanager voor 17 Asset Management dat is opgericht om kapitaal in de richting van de Sustainable Development Goals (SDG’s) te sturen. Mary is door Forbes gekozen als een van  meest machtige Arabische vrouwen voor opeenvolgende jaren. Ze is ook een “Young Global Leader” bij het World Economic Forum. Mary heeft Landmark gepositioneerd als een rolmodel voor betrokkenheid van de particuliere sector bij de SDG’s met betrekking tot gendergelijkheid, waardig werk en economische groei, inclusiviteit en duurzame landbouw. Ze is ook lid van de Young President’s Organization (YPO) en het International Women’s Forum (IWF). Ze is een partner en merkambassadeur voor het Social Enterprise Project (SEP) in het kamp in Gaza / Jerash. Nazzal-Batayneh voltooide een BA in politieke wetenschappen aan Columbia University, en deed behaalde haar rechtendiploma’s aan SOAS, Universiteit van Londen, het College of Law London en de Inns of Court School of Law London. Mary adviseert GreenfieldCities over het betrekken van de private sector bij de SDG’s, hybride vormen van financiering, sociale impact, gastvrijheid, hotels en het creëren van vrouwvriendelijke omgevingen.

Prof. Mahmud Ayed Duwayri:

Mahmud is een freelance consultant en zeer betrokken bij de ontwikkeling van Jordanië. Hij heeft Jordanië als minister van Landbouw gediend, was hoofd van de afdeling “Plant Production and Protection” van FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) in Rome en directeur-generaal van het NARC (National Agricultural Research Centre) in Jordanië. De academische passie en vaardigheden van Al-Duwayri brachten hem een ​​doctoraat in de landbouw aan de Universiteit van Wisconcin (VS), het voorzitterschap, het decaanschap en de titel van professor aan verschillende Jordaanse universiteiten (University of Jordan, Jordan University of Science and Technology, Ajloun National University) en de United Arab Emirates University. Hij heeft een grondige kennis van de productie en verwerking van gerst en tarwe en het opzetten van waardeketens. Mahmud adviseert GreenfieldCities bij zaken in de agro-business en waterbouw, boerencoöperaties, leiderschap en strategische communicatie en vormt een sterke link met Jordaanse universiteiten en belanghebbenden in de publieke sector.

Ruba Al-Zu’bi:

Ruba heeft diploma’s behaald in Agricultural Technology (BSc) en Water & Environmental Engineering (MSc) van JUST en senior-level training over duurzame ontwikkeling, milieubeleid, leiderschap, verandermanagement en institutionele ontwikkeling. Tijdens de 18 jaar die ze als professional werkzaam is, streefde ze ernaar om Jordanië te positioneren als een model in getrapte en gedeelde publiek-private verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsbeheer; zij slaagde erin om milieuhervorming en institutionele versterking na te streven en betrokkenheid van de private sector bij het milieubeheer te vergroten. Ruba was de eerste vrouwelijke directeur bij het ministerie van Milieu, mede-oprichter van de Jordan Green Building Council en fungeerde als CEO voor EDAMA, de eerste toonaangevende Jordaanse zakelijke vereniging die op zoek is naar innovatieve oplossingen voor groene economische groei. Ze leidt momenteel de portefeuille toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie bij de Abdul Hameed Shoman Foundation. Naast haar reguliere baan is ze betrokken bij verschillende rollen met jeugdontwikkeling en sociaal en groen ondernemerschap. Ze is onlangs een Plus Social Good Advisor geworden bij de United Nations Foundation, waar ze Community Bases Organisations (CBO’s) en NGO’s in Jordanië bewustwordings- en opleidingssessies geeft over de SDG’s. Ze heeft #InspireMENA opgericht als een verhalenplatform voor innovatie in de MENA-regio. Ruba adviseert GreenfieldCities over strategische stakeholder-betrokkenheid, publieke en private sector en NGO-partnerschappen, beleid, juridische en institutionele kaders, strategische communicatie, de milieudimensie en over de link naar lokale economische ontwikkeling.

Dr. Abdelnabi Abdelkarim Fardous:

Abdelnabi is gepromoveerd aan de Washington State University in Water Management and Environmental Biophysics. Hij werkte 8 jaar als directeur-generaal van het National Center for Agricultural Research and Technology Transfer (NCARTT, thans NARC), hij heeft de Vereniging van Landbouw Onderzoeksinstituten in het Nabije Oosten en Noord-Afrika 4 jaar voorgezeten en hij heeft gewerkt als vertegenwoordiger voor FAO in Sierra Leone. Abdelnabi was gedurende 5 jaar ook verantwoordelijk voor het UNCC-programma in Jordanië, waar hij vier belangrijke nationale documenten ontwikkelde, waaronder onderzoeks- en technologiestrategieën, waterstrategie en strategisch actieplan voor de regio Badia. Ten slotte heeft hij veel wetenschappelijke artikelen en onderzoeken gepubliceerd. Hij werkt momenteel parttime als consultant voor FAO in Jordanië. Abdelnabi adviseert GreenfieldCities over energie, voedsel, water, Nexus, strategische planning en de regionale publieke sector.

Prof. Laila Abuhassan:

Laila is Professor in Fysica bij de Fysica afdeling van de Universiteit van Jordanië in Amman. Haar academische carrière in het kort: PhD in Fysica van de Universitiet van Sussex, MSc van Amerikaanse Universiteit van Beirut-Libanon en een BSc van de Universiteit van Jordanië, alle graden in het veld van de Fysica. Ze is een van de pioniers op het gebied van nanotechnologie en haar toepassingen en is betrokken geweest bij de popularisering van deze technologie op nationaal en regionaal niveau. Naast haar publicaties heeft ze drie internationale patenten die zij deelt met de Universiteit van Jordanië en de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Zij was de voorzitter van de afdeling Natuurkunde en lid van verschillende raden en commissies, zoals de universiteits- en faculteitsraden en de raad van toezicht van de universiteit en de comités die conferenties organiseren. Daarnaast is Laila een voormalige senator (2011-2013) en voormalig lid van de Raad voor het Hoger Onderwijs (2015-2018). Laila is actief geweest in de empowerment van vrouwen als lid van het expert panel van de L’Oreal-UNESCO ‘Vrouwen in de wetenschap’ en kreeg in 2014 de onderscheiding ‘Women in Science Hall of Fame‘ voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Van de Universiteit van Jordanië ontving zij in 2009/2010 een onderscheiding als ‘Vooraanstaand Onderzoeker’. Laila adviseert GreenfieldCities over empowerment van vrouwen, wetenschappelijk onderwijs, politieke zaken en strategische communicatie.

Prof. Ahmed Al-Salaymeh:

Ahmed is gepromoveerd aan de Friedrich Alexander Universiteit in Erlangen, Duitsland. Als expert op het gebied van duurzame energie en energieregels coördineert hij verschillende Erasmus+-projecten op het gebied van hernieuwbare energie, milieu en klimaatverandering. Ahmed is de oprichter en directeur van verschillende nieuwe MSc-programma’s aan de Universiteit van Jordanië, waaronder MSc Renewable Energy en de MSc Environmental Technology and Climate Change. Eerder was hij directeur van het Water, Energie en Milieu Centrum aan de Universiteit van Jordanië. Hij is een Certified Energy Manager (CEM) en Certified Carbon Reduction Manager (CRM) en helpt GreenfieldCities bij het ontwerp van het photovoltaïsch-systeem voor de bedrijfscampus.