Routekaart naar GreenfieldCities

Het ontwikkelen en onderhouden van duurzame, veilige steden is een nobel plan, maar het klinkt hemelbestormend. Als landen of de VN dit niet kunnen, waarom zou GreenfieldCities het dan wel kunnen? Hoe doorbreken we de vele barrières die lange termijn ontwikkeling in de weg staan? Hoe voorkomen we dat troosteloze kampen en 2e rang’s burgers het onvermijdelijke eindplaatje vormen.

Zo ziet onze routekaart eruit:

  1. Het perspectief van het gastland in de regio van herkomst is leidend. We proberen hun business case te optimaliseren, De (inwoners van de) gastlanden zouden op z’n minst net zo veel voordelen van GreenfieldCities moeten hebben als de vluchtelingen.
  2. Na uitgebreid lokaal marktonderzoek starten we met het opzetten van campussen. Dit zijn plaatsen waar mensen kunnen wonen, leren en werken. We gebruiken een pop-up concept met modulaire infrastructuur van hoge kwaliteit. De campussen zijn initieel niet zo groot, denk aan plek voor 250 mensen. Op de campus is het schoon en veilig en er is duurzame energie, schoon drinkwater en snel en betaalbaar Internet. Op de campus werken we samen met overheden, NGO’s, opleidingsinstituten en private bedrijven. We creëren er de condities voor banen met een hoge arbeidsproductiviteit die passen in de lokale context.
  3. Ons commitment aan al onze projecten is lange termijn. Dat betekent dat we onze projecten helpen ontwikkelen, bouwen en beheren voor meer dan 50 jaar. Hiermee krijgen belangrijke instituties voor bestuur, partnerschappen en stedelijke systemen de kans om zich te ontwikkelen. Wij denken dat juist dit lange termijn commitment cruciaal is voor succes: het verandert het totale plaatje van liefdadigheid in productiviteit, waardecreatie en bewust burgerschap.
  4. Duurzaamheid zit in onze genen en is cruciaal voor onze projecten. Al onze plannen dragen bij aan het behalen van een groot aantal van de VN Sustainable Development Goals.
  5. Onze organisatie groeit en doet steeds meer ervaring op, waardoor we onze campussen snel kunnen kopiëren en opschalen. We verwachten dat de campussen groeikernen kunnen worden voor regionale productiviteit en stabiliteit.
  6. We nemen vluchtelingen aan die al in Europa aanwezig zijn en vragen hen om plannen mee te ontwikkelen voor onze nieuwe steden.
  7. We zorgen dat onze vluchtelingentalenten begeleiding op hoog niveau krijgen van Europese topinstituten en bedrijven. Deze combinatie brengt deze vluchtelingen in een goed, professioneel netwerk en creëert plannen van hoog niveau voor hun thuisregio; per definitie passen die plannen beter bij de cultuur en het verwachtingspatroon van de gastlanden en de vluchtelingen.

GreenfieldCities plannen zijn misschien baanbrekend, maar voor de start ervan staan we met beide benen op de grond. Met politiek en bestuurlijk commitment, enige funding, creativiteit, solide planning en het goed gebruik maken van kansen die zich voordoen, werken we aan ons eerste campus project in de stad Mafrak in Jordanië.