Publieke steun & financiering

Lokale, regionale, nationale en EU autoriteiten hebben een cruciaal belang in het drama dat zich thans ontvouwt. Een snelle berekening leert dat de ad hoc kosten van de vluchtelingen crisis kunnen oplopen tot meer dan € 170.000 per vluchteling. De kostenposten worden thans uiteindelijk opgehoest door de OESO belastingbetalers. Structureel verandert er eigenlijk niets met dat geld. Investeren in duurzame, veilige vluchthavens in de vorm van een Greenfield City zal daarentegen slechts € 90.000 per vluchteling vergen. In feite een investering in duurzaam bezit, infrastructuur en niet in de laatste plaats in onze medemens. GreenfieldCities.org beoogt juist ook duurzaam in het “menselijk kapitaal” investeren. En dat zit nog niet eens in de financiële vergelijking. Overduidelijk is dat de businesscase om te investeren in duurzame opvang in de regio ijzersterk is.

Greenfieldcities.org nodigt alle publieke organisaties uit om financieel te participeren in dANBI logoit project. Uiteraard hebben wij daarnaast ook behoefte aan kennis en ervaring om de verschillende instituties en goed lokaal bestuur op te zetten. Indien u bereid bent om te helpen, kunt u hier contact met ons opnemen.

GreenfieldCities is een erkende algemeen nu beogende instelling (ANBI).

Sponsor Us