GFC wint Energiebesparingsproject in Libanon

Onder de Energie Transitie Faciliteit van de Nederlandse overheid, biedt GFC technische assistentie aan het Libanese Ministerie van Energie en Water en haar agentschap LCEC. Het gaat om de ontwikkeling van richtlijnen voor de implementatie van best practices voor energie-efficiënte renovatieprocedures, technologieën en materialen. De resultaten moeten worden gebruikt in toekomstige renovatie- en reconstructieprocessen, trainingen voor meerdere belanghebbenden, en de voorbereiding van ander relevant kennis-materiaal, inclusief materiaal dat kan worden gebruikt voor nieuwe wet- en regelgeving. Het project is op 16 december van start gegaan en zal in maart 2021 worden afgerond.