Beloningsbeleid

De Stichting GreenfieldCities hanteert het beloningsbeleid dat Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht niet worden beloond voor hun bestuurswerk.  De Stichting had per medio 2020 geen betaalde directieleden in dienst en verwacht niet dat dat in 2021 zal veranderen.

Voor toekomstige medewerkers van Stichting GreenfieldCities en GreenfieldCities BV zal niet worden gewerkt volgens een CAO. Wel zullen wij relevante CAO’s indicatief consulteren om de marktconformiteit van onze arbeidsvoorwaarden te bewaken. Primair zullen deze echter afhangen van ervaring, kennis, kunde, en impact van de medewerkers.