Steun & Financiering

GreenfieldCities.org richt zich op het ontwikkelen van duurzame steden in het Midden-Oosten om daarmee een veilige thuisplek te bieden voor vluchtelingen. Om daar te komen moet er politiek commitment gecreeerd worden en steun worden georganiseerd om allerlei plannen te maken, haalbaarheidsstudies en business cases op te stellen en uiteindelijk de bouw ter hand te kunnen nemen. Plannen voor bijvoorbeekd de energieinfrastructuur, de duurzame energievoorziening; plannen voor waterwinning en -gebruik; plannen voor de gezondheidszorg, enz. enz. Eigenlijk moeten er doorwrochte plannen komen voor alles wat nodig is om een duurzame stad in het Midden-Oosten te bouwen. We hebben alle mogelijke steun nodig om het politieke momentum om te zetten in echt commitment en acties. Hetzelfde geldt voor alle deelplannen en het overall masterplan. In ons businessplan hebben we berekend dat GreenfieldCities.org zo’n 5 miljoen Euro nodig heeft om dat te kunnen doen. We kijken met name naar 2 type financiele ondersteuning: