Support voor GreenfieldCities van Jordaanse Parlement op televisie

GreenfieldCities was uitgenodigd voor een ​​ontmoeting met het Women’s Committee van het Jordaanse parlement. Deze commissie is verantwoordelijk voor het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen in Jordanië. Parlementslid Dr. Reem Abu Dalbouh uit Mafraq zat de vergadering voor en zei onder de indruk te zijn van de inspanningen van GreenfieldCities om jonge vrouwen uit Mafraq uitgebreid te raadplegen als onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor de Youth Business Campus in Mafraq. Alle leden van de commissie bespraken samen de aanpak met GreenfieldCities en hielpen daarmee de vrouwvriendelijke condities op de Youth Business Campus verder vorm te geven.

Een specifiek doel van de Campus is het creëren van aantrekkelijke leef-, leer- en arbeidsomstandigheden voor jonge vrouwen om de arbeidsparticipatie van vrouwen (op dit moment <15%) in Mafraq te vergroten. Jonge vrouwen in Mafraq excelleren op de middelbare school en universiteiten (meer dan jonge mannen), maar hebben veel minder kansen op waardevolle banen in Mafraq vanwege economische en culturele barrières. GreenfieldCities streeft ernaar deze jonge vrouwen op de Youth Business Campus een veel betere kans op een eigen gekozen carrière te geven.

Een deel van de ontmoeting werd op ‘prime time’ uitgezonden op de nationale televisie. De leden van het Parlement, die alle Governorates (provincies) van Jordanië vertegenwoordigen, betuigden hun steun voor de plannen van GreenfieldCities en nodigden GreenfieldCities uit om ook in andere Governorates Youth Business Campuses op te zetten om economische kansen voor jonge vrouwen te creëren. Haneen Al-Shdifat, medewerker van GreenfieldCities uit Mafraq, kent de barrières voor jonge vrouwen uit eigen ervaring. Zij stelde tijdens de bijeenkomst dat de Youth Business Campus in Mafraq een tastbaar voorbeeld moet worden dat laat zien hoe jonge vrouwen in Jordanië alles uit hun sociaaleconomische potentieel kunnen halen. GreenfieldCities is meer dan gemotiveerd om hieraan landelijk bij te dragen.

Wageningen University & Research bestudeert kansen op een beter leven voor vluchtelingen

Agri-food bedrijven zoals deze succesvolle champignonkwekerij bij Mafraq bieden kansen op banen voor Jordaniers én Syriers.

Steeds meer mensen slaan op de vlucht voor oorlogen en natuurrampen. In Jordanië, Libanon, Bangladesh, Congo en Uganda doet Wageningen onderzoek naar de achtergronden van migratie en de opvang van vluchtelingen.

GreenfieldCities wordt in het artikel genoemd als innovatieve benadering van het probleem.  Het artikel, geschreven door Alexandra Branderhorst staat hier

Wageningen University & Research ondersteunt GFC

Wageningen University & Research (WUR)  draagt bij aan baanbrekende oplossingen voor de wereldwijde migratiecrisis.  Vandaag  publiceert WUR  een artikel waarin capaciteiten en ambities op dit thema uiteen worden gezet.  GFC wordt daarin ook genoemd.

Gouverneur Mafraq ontmoet GreenfieldCities delegatie

GreenfieldCities werft momenteel personeel in Jordanië en zoekt naar een kantoor in Mafraq. Een ontmoeting met gouverneur Hassan van de Mafraq regio heeft geleid tot het volgende persbericht dat is opgepikt door meerdere media kanalen in Jordanië.

Gouverneur Mafraq ontmoet Nederlandse delegatie

(vertaald en bewerkt vanuit het Arabisch)

Dhr.Mafraq governor meets GFC Hassan, gouverneur van de Mafraq regio, stelde dat hij steun zal geven aan GreenfieldCities in Mafraq om de investeringen en economische projecten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, daarbij relevante banen te creëren voor mensen uit de regio en armoede te bestrijden. Hij voegde tijdens zijn ontmoeting met de landendirecteur Jordanië van GreenfieldCities daaraan toe dat hij voor samenwerking zal zorgen met relevante autoriteiten om de investeringen in Mafraq regio te faciliteren daar waar nodig.

De gouverneur stelde dat de King Hussein Bin Talal Development Area geschikt is voor dit doel. Door investeerders speciale voordelen te bieden, worden zij en hun projecten aangetrokken om bij te dragen aan banencreatie die de economie en ontwikkeling van Mafraq vooruit helpen. Hij benadrukte de voortdurende inspanningen van de regering om investeringen en ontwikkeling in de zone te stimuleren, onder de leiding van Zijne Majesteit King Abdullah II Bin Al Hussein.

Hedzer Roodenburg Vermaat, de landendirecteur Jordanië van de Nederlandse organisatie, prees dat de gouverneur van Mafraq alle nodige steun en faciliteiten wilde bieden voor de ontwikkeling van het investeringsproject en het scheppen van 1500 banen in de komende jaren.

Hij was enthousiast over de selectie van de Mafraq ontwikkelings zone vanwege de aanwezigheid van diensten en faciliteiten die essentieel zijn voor de implementatie van dit investeringsproject. De ontmoeting werd bijgewoond door Mohammed al-Ziyud en Ahmed al-Shadifat van het kantoor van de gouverneur, en Rana Al-Majali van de GreenfieldCities delegatie.

Het originele Arabische persbericht staat hier.

De volgende websites en media kanalen hebben het nieuws opgepikt: