Support voor GreenfieldCities van Jordaanse Parlement op televisie

GreenfieldCities was uitgenodigd voor een ​​ontmoeting met het Women’s Committee van het Jordaanse parlement. Deze commissie is verantwoordelijk voor het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen in Jordanië. Parlementslid Dr. Reem Abu Dalbouh uit Mafraq zat de vergadering voor en zei onder de indruk te zijn van de inspanningen van GreenfieldCities om jonge vrouwen uit Mafraq uitgebreid te raadplegen als onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor de Youth Business Campus in Mafraq. Alle leden van de commissie bespraken samen de aanpak met GreenfieldCities en hielpen daarmee de vrouwvriendelijke condities op de Youth Business Campus verder vorm te geven.

Een specifiek doel van de Campus is het creëren van aantrekkelijke leef-, leer- en arbeidsomstandigheden voor jonge vrouwen om de arbeidsparticipatie van vrouwen (op dit moment <15%) in Mafraq te vergroten. Jonge vrouwen in Mafraq excelleren op de middelbare school en universiteiten (meer dan jonge mannen), maar hebben veel minder kansen op waardevolle banen in Mafraq vanwege economische en culturele barrières. GreenfieldCities streeft ernaar deze jonge vrouwen op de Youth Business Campus een veel betere kans op een eigen gekozen carrière te geven.

Een deel van de ontmoeting werd op ‘prime time’ uitgezonden op de nationale televisie. De leden van het Parlement, die alle Governorates (provincies) van Jordanië vertegenwoordigen, betuigden hun steun voor de plannen van GreenfieldCities en nodigden GreenfieldCities uit om ook in andere Governorates Youth Business Campuses op te zetten om economische kansen voor jonge vrouwen te creëren. Haneen Al-Shdifat, medewerker van GreenfieldCities uit Mafraq, kent de barrières voor jonge vrouwen uit eigen ervaring. Zij stelde tijdens de bijeenkomst dat de Youth Business Campus in Mafraq een tastbaar voorbeeld moet worden dat laat zien hoe jonge vrouwen in Jordanië alles uit hun sociaaleconomische potentieel kunnen halen. GreenfieldCities is meer dan gemotiveerd om hieraan landelijk bij te dragen.