GreenfieldCities Kernwaarden

 

GreenfieldCities.org heeft één missie maar bestaat uit twee onderdelen  (1) de ideële Stichting GreenfieldCities en (2) de sociale onderneming GrenfieldCities BV (zie ook onder organisatie).  Deze beide onderdelen hebben bijdragende stakeholders die kunnen verschillen in hun beoogde belangen.

The Universal Declaration of Rights
De Universele Verklaring van Rechten van de Mens

Op welke manier stakeholders ook bijdragen, het is belangrijk dat we één set kernwaarden hebben, die we te allen tijde verdedigen en handhaven.

 • Gelijke rechten voor iedereen.
 • Het recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 • Het recht op erkenning voor de wet.
 • Het recht op rechtsbescherming en een eerlijke rechtsgang
 • Het recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
 • Het recht om te trouwen met wie je wilt en het recht om te scheiden van wie je wilt.
 • Het recht op bezit.
 • Het recht om een eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar te leven.
 • Het recht om je mening te uiten en overal informatie vandaan te halen.
 • Het recht op onderwijs.
 • Het recht op gezondheidszorg
 • Het recht op behoorlijk bestuur zonder corruptie

De bovenstaande rechten zijn overigens gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als resolutie is aangenomen, en die daarom door lidstaten van de Verenigde Naties ook onderschreven zouden moeten worden.

GreenfieldCities bereikt haar doelen door:

 1. Afspraken te maken met landen, internationale instituties, bedrijven en mensen om te realiseren dat voor een periode van minimaal 50 jaar, in gebieden die te lijden hebben conflicten of klimaatverandering, duurzame en duurzaam welvarende (stedelijke) gebieden ontstaan, waarbij de bovenstaande kernwaarden worden gerespecteerd en beschermd.
 2. Te investeren duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling. Dat doen we door samen te werken met andere investeringspartners en door aan ons toevertrouwde middelen te investeren in planontwikkeling, land, duurzame vastgoed- , energie-,water, water  en andere infrastructuur en sociaal economische projecten. Daarbij horen ook investeringen in innovatieve lokale bedrijven, instituten en menselijk kapitaal.

GreenfieldCities missie en reden van bestaan is het creëren en duurzaam beheren van de vruchtbare en veilige omstandigheden voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen en om duurzame welvaart na te streven, binnen de context van onze kernwaarden.

 

 

 

Save

Save

Save

Save