Ondertussen in Mafraq…. Dima Hussban

De Corona-pandemie treft de hele wereld en elk land neemt voorzorgsmaatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor het dagelijkse leven in onze projectstad Mafraq. Ons Youth Business Campus project daar staat vrijwel stil, maar het leven gaat door. Om verbonden te blijven, houdt ons Mafraq-teamlid, Rachmeh Al Tehaimer korte straatinterviews met mensen die hopelijk op termijn kunnen profiteren van het GFC project in Mafraq.

Dima Hussban, student aan de Al Al Bayt University

Toen ik Dima ontmoette, merkte ik dat ze over de meeste dingen positief is. “Ik vond meer tijd om te werken en te studeren nadat de opleiding online ging. Vroeger nam het onderwijs op de campus veel van mijn tijd in beslag, omdat ik moest reizen en colleges moest bijwonen en voorbereiden. Nu heb ik tijd om tegelijkertijd te werken en te studeren ”

Dima geeft aan dat ze zich meer bewust is geworden van haar gezondheid en dat ze gehoorzaam thuis bleef tijdens periodes van volledige lockdown.

Dima gaf aan ook wel wat angstig te zijn. Omdat de wereld dit nog niet eerder heeft gezien weet ook zij niet zo veel over Covid19 en hoe dit virus het immuunsysteem beïnvloedt. Hierdoor voelde ze zich in het begin gespannen, met het toenemende aantal infecties en sterfgevallen over de hele wereld, en het ontbreken van een vaccin.

Dima deed aan sport tijdens quarantaineperiodes omdat ze gelooft in de voordelen van lichaamsbeweging voor het immuunsysteem en haar mentale gezondheid. Ze ging ook samen met haar zus buiten wandelen tijdens de toegestane uren en ze vond eindelijk tijd voor het lezen van goede boeken. Ze vindt dat we na deze pandemie meer dan voorheen bewust moeten worden van de hygiëne van openbare plaatsen en onszelf. We moeten in het algemeen voorzichtiger zijn, zodat we er beter mee omgaan als zoiets nog eens gebeurt.

“Ik denk wel dat we weer terug kunnen naar ons normale leven als de pandemie voorbij is. Ik ben onder de indruk van de maatregelen die zijn genomen om met de situatie om te gaan, en terwijl we dat doen, moeten we nog veel meer leren over Covid19”.

Dima geeft aan dat ze niet veel zou veranderen in Mafraq. Ze vond dat Mafraq goed voorbereid was op zo’n pandemie. Alles was onder controle in de gezondheidssector en de gezondheidscentra, zelfs tijdens de strikte quarantaine en lockdown. Er kwamen snel voedselbezorgdiensten en dit was nuttig omdat restaurants werden gesloten en mensen openbare plaatsen vermeden.

“We hebben wel gemerkt dat enerzijds Jordaanse studenten niet vertrouwd zijn met e-learning, en anderzijds dat docenten en professoren niet volledig voorbereid waren op leren op afstand.. Dit leidde tot een “educatieve kloof” tussen de docenten en de studenten. Deze situatie is in de loop van de tijd verbeterd.

Dima zou willen dat we altijd op dit niveau van toewijding en zorg voor onze gezondheid blijven, zelfs als de Covid19 eindigt. Ze wil voor zichzelf afstuderen en naar het buitenland kunnen reizen en een baan vinden die past bij haar ambities en verlangens.

Ik hoop dat ze haar dromen zal vervullen!

Groeten uit  Mafraq,
Rahmeh

Volgende keer:  Mohammed Saeed, eigenaar van een groentewinkel in Mafraq

Ondertussen in Mafraq…. Ahmad Khazaelah

De Corona-pandemie treft de hele wereld en elk land neemt voorzorgsmaatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor het dagelijkse leven in onze projectstad Mafraq. Ons Youth Business Campus project daar staat vrijwel stil, maar het leven gaat door. Om verbonden te blijven, houdt ons Mafraq-teamlid, Rachmeh Al Tehaimer korte straatinterviews met mensen die hopelijk op termijn kunnen profiteren van het GFC project in Mafraq.

Deel 1. Ahmad Khazaelah, taxichauffeur

Ahmed Khazaelah is een jonge maar ervaren taxichauffeur uit Mafraq. Hij legt uit dat Covid 19 zijn werk als taxichauffeur zwaar heeft beïnvloed. Hij moet op straat zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat hij tijdens de perioden van totale lock-down en quarantaine een aantal dagen helemaal thuis moest blijven en dus geen klanten had. Ook tijdens de perioden met minder strenge maatregelen heeft hij minder klanten en werkuren.

Ahmed voegt eraan toe dat de lock-down dagen in het begin aanvoelden als thuis opgesloten zitten. Aan de manier waarop hij me dat vertelde merkte ik dat dat zwaar voor hem was.

Het meest beangstigende deel van deze pandemie voor Ahmad was het risico om de virusinfectie over te brengen op zijn familie en de mensen om hem heen, en het feit dat hij ook andere mensen die hij dagelijks ontmoet, kon besmetten. Ahmad draagt ​​zelf bij aan het stoppen van het virus door zich strikt te houden aan de voorzorgsmaatregelen, waaronder het dragen van een gezichtsmasker en het bewaren van afstand.

Ahmed vond ook een positieve kant van deze pandemie. Hij heeft veel tijd met naaste familieleden kunnen doorbrengen. Ook blijft hij druk-, en op de hoogte op sociale media. Hij houdt daar alle updates over de crises in de gaten.

Ahmed kreeg ook meer aandacht voor zijn eigen gezondheid en de gezondheid van de mensen om hem heen. Hij gaat bewuster om met zaken als lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid. Hij volgt nu een gezonder dieet en herinnert zichzelf eraan om positief te blijven.

Ahmed gelooft dat alles, nadat deze pandemie voorbij is, weer normaal zal worden. “We hoeven eigenlijk niets te veranderen, ook al zijn deze maatregelen nodig om onze gemeenschap veilig te houden”. Hij hoopt dat er snel een einde komt aan deze pandemie, en dat het zoals hij het zegt “in de archiefkast van het verleden verdwijnt en een herinnering wordt”, terwijl we terugkeren naar ons normale leven. Ahmed heeft zelf geen Corona gehad. We hopen met hem dat hij gezond blijft.

 

Volgende keer in deel 2., Dima Hussban, student aan Al Allbayt University

 

 

GFC wint Energiebesparingsproject in Libanon

Onder de Energie Transitie Faciliteit van de Nederlandse overheid, biedt GFC technische assistentie aan het Libanese Ministerie van Energie en Water en haar agentschap LCEC. Het gaat om de ontwikkeling van richtlijnen voor de implementatie van best practices voor energie-efficiënte renovatieprocedures, technologieën en materialen. De resultaten moeten worden gebruikt in toekomstige renovatie- en reconstructieprocessen, trainingen voor meerdere belanghebbenden, en de voorbereiding van ander relevant kennis-materiaal, inclusief materiaal dat kan worden gebruikt voor nieuwe wet- en regelgeving. Het project is op 16 december van start gegaan en zal in maart 2021 worden afgerond.

Veel steun voor Youth Business Campus Mafraq

GreenfieldCities heeft het haalbaarheidswerk voor de Youth Business Campus in Mafraq tot volle tevredenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken afgerond. De diepgaande studie toont de haalbaarheid van het project overtuigend aan, en omvat ook de vervolgstappen voor implementatie. Het ministerie verklaart: “de haalbaarheidsstudie vormt […] een goed uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de campus”.

De studie concludeert dat de campus haalbaar is voor alle relevante aspecten en zal plaats bieden aan 2500 jonge Jordaniërs and Syriërs die gaan werken in zes sectoren: Landbouw-Voedsel, Water, ICT, Energie, Constructie en de Hotel- en toerismesector. Risico’s zijn acceptabel. Significante effecten op tenminste 8 SDG indicatoren inclusief “Waardig werk en economische groei”.

Campus Overzicht met de 6 sectoren

Het project is bijzonder omdat het ook een transitie omvat van donor subsidiëring naar private financiering. Dat laatste is helemaal in lijn met de visie van GreenfieldCities dat gedwongen migratie vooral in regio’s van herkomst moet worden aangepakt, en dat dat uiteindelijk heel goed kan zonder ontwikkelingshulp subsidies. Zo’n transitie is een voorwaarde voor opschaling en duurzaam succes.

Misschien wel het meest opvallende aspect van de studie is de brede steun voor het plan, met name in Jordanië zelf. Meer dan 50 ministeries, instituten en bedrijven tekenden voor steun aan GreenfieldCities. En daar zijn ook heel tastbare commitments bij. Bovendien steunen migratie-woordvoerders van de coalitie (plus GroenLinks en PvdA) het Youth Business Campus model.

De gewenste investering uit publieke middelen in een werkend model voor menswaardige, duurzame opvang in de regio van herkomst is ‘no-regret’ en zeer bescheiden als het vergeleken wordt met de vermeden kosten van opvang en integratie in Nederland, Duitsland en Zweden. GreenfieldCities bespreekt op dit moment met partners hoe de volgende fase het best gefinancierd en uitgevoerd kan worden. Meer informatie vindt u in:

Als u geïnteresseerd bent om in vervolgstappen (ontwikkeling en bouw van de campus) te investeren, kunt u contact met ons opnemen.

Triodos Foundation eerste vriend GreenfieldCities

Voor het tweede, achtereenvolgende jaar heeft de  Triodos Foundation een substantiële gift geschonken aan GreenfieldCities. De Triodos bank, die voortgekomen is uit de stichting, is een van de meest duurzame banken ter wereld en meer dan 700.000 klanten steunen hun missie. Als GreenfieldCities zijn we daarom trots dat de Triodos Foundation onze eerste zogenaamde vriend is geworden. Bijdragen zoals die van Triodos zijn belangrijk om continu aan onze missie te werken: een halt toeroepen aan gedwongen migratie.

De Triodos bijdrage heeft ons geholpen om de haalbaarheidsstudie naar de Youth Business Campus in Mafraq Jordanië af te maken en onze architect nog twee extra maanden in te huren; zij heeft daarmee een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie kunnen schrijven waarin de ruimtelijke inrichting van het gebied en het architectonische ontwerp van de Youth Business Campus in (grafisch) detail wordt uitgelegd.Bird Eyes View Youth Business Campus Mafraq

Dat heeft de kwaliteit van het eindrapport van de studie verhoogd en helpt daarmee meer (financiële) vrienden te vinden en meer fundingsbronnen aan te boren. Uiteindelijk kan de Youth Business Campus een interessante, groene financieringsmogelijkheid worden voor donateurs van de Triodos Foundation en de 700.000 klanten van de Triodos bank.

Meer informatie hoe jij of jouw organisatie een GreenfieldCities vriend kan worden vind je hier.

Draag bij aan de ontwikkeling en bouw van een informatie- en expositiecentrum GreenfieldCities Campus

Information Center GreenfieldCities Youth Business CampusGreenfieldCities ontwikkelt nu een business campus om een duurzame toekomst te creëren voor jonge Syriërs en Jordaniërs in de regio van herkomst. We ontwikkelen de campus in drie fasen (pop-up, touch-base en volledig ontwikkeld) in de King Hussein bin Talal free zone vlakbij de Syrische grens. Op de campus kunnen Syrische en Jordaanse jongeren leren, wonen en werken. Om snel de eerste banen te creëren, educatie en training mogelijk te maken, mensen te informeren over onze plannen, onze zichtbaarheid te vergroten en al aanwezig te zijn in de Free zone, wil GreenfieldCities zo snel mogelijk een informatie- en expositiecentrum bouwen. Het expositiecentrum biedt ook een podium voor de kleine maar levendige kunstenaarsgemeenschap in Mafraq. Op dit moment is GreenfieldCities op zoek naar mensen en organisaties die financieel willen bijdragen aan de totstandkoming van dit centrum.

Het informatie- en expositiecentrum zal de business campus in maquette-vorm laten zien en heeft uitstekende faciliteiten om de plannen van GreenfieldCities aan bezoekers te presenteren en uit te leggen. Het centrum zal ook worden gebruikt voor het kantoor van GreenfieldCities Jordanië. Studenten van geassocieerde universiteiten (Al Al Bayt Universiteit, Universiteit van Jordanië) zullen het centrum helpen runnen tijdens een stage of afstuderen over onderwerpen die verband houden met het centrum en de ontwikkeling van de business campus. Het team van GreenfieldCities zal investeren in het op peil brengen van professionele vaardigheden van studenten, zoals die geëist worden door de (internationale) arbeidsmarkt. Studenten (bezig met scriptie of proefschrift) van Nederlandse onderwijsinstellingen, zoals Wageningen Universiteit, helpen bij het uitwisselen van top-kennis op dezelfde relevante gebieden (Landbouw, Water, Energie).

 

Plan Groundfloor Information and Exhibition Center GreenfieldCities

Naast kantoorruimte zal er plaats zijn om workshops en cursussen te organiseren, terwijl er slaapgelegenheid zal worden gecreëerd voor studenten, voor GreenfieldCities teamleden en voor de eventuele gast van het centrum.
Voor het schetsontwerp is een raster van 3 m x 3 m x 3 m gebruikt om pop-up productiemethoden mogelijk te maken die de daadwerkelijke implementatietijd van het centrum aanzienlijk bekorten (ongeveer 2 maanden). Op het gebied van energie zal het centrum onafhankelijk van het elektriciteitsnet worden opgezet en het zal een voorbeeld-project zijn hoe energie kan worden bespaard, hoe duurzame energie wordt geproduceerd en hoe het systeem tussen vraag en aanbod van energie het best kan worden ontworpen en geëxploiteerd. Het watersysteem zal ook een toonbeeld van duurzaamheid zijn: laag verbruik, hoge recyclingpercentages.

Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en het beheer van het centrum zullen banen scheppen voor zowel Jordaniërs als Syriërs. Door de strategische ligging naast de snelweg, het opvallend en clean-tech uiterlijk en door het verbinden van de stad Mafraq met de Free zone, zal het Informatie- en expositecentrum ook helpen om nationale en internationale bedrijven aan te trekken in de Free zone .

We schatten de kosten voor het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw van de campus op € 350.000. Dat klinkt als veel geld, en dat is het ook. Aan de andere kant, als 350 lezers van dit item besluiten om € 1.000 te schenken of 3500 lezers € 100, kunnen we echt het figuurlijke zaadje planten voor de campus. We doen graag een beroep op u dit werkelijkheid te laten worden!

Sponsor Ons

GreenfieldCities bezoekt bedrijven in Mafraq

Samen met het Jordaanse Ministerie van Industrie heeft GreenfieldCities een werkbezoek georganiseerd aan leidende bedrijven in Mafraq. Onze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van Luminus Education, een landbouw consultant, en de Advisory Board van GreenfieldCities. Doel van het bezoek was om de zakelijke uitdagingen en kansen in Mafraq beter in beeld te krijgen.

GFC bezoek aan de “KHBT Development Area”

De dag begon met een introductie over de King Al-Hussain Bin Talal Development Area (Free Zone) door de heer Khalid Sbihat, de site-engineer van het gebied. Dit is het gebied waar de Campus zal worden gebouwd. Hij gaf uitleg over de voordelen op het gebied van logistiek, belastingen, overige regelgeving en partners.  Daarna bracht de delegatie een inspirerend bezoek aan de fabriek van Petra Corporation, een internationaal toonaangevende leverancier van air-conditioning-oplossingen met een productielijn in de Mafraq Free Zone. De groepsdiscussie met directeur Ahmad Khamees, gaf praktisch inzicht in het werken in de Free Zone. Er werden ook ideeën geopperd voor hospitality, gezondheidszorg en huisvesting in de Free Zone. Precies wat GreenfieldCities wil gaan verzorgen in dit gebied.

GFC bezoek aan Petra Co dat onder meer airconditioners maakt in Mafraq

De delegatie bezocht ook twee landbouwbedrijven. Bij de lokale vestiging van Del Monte, bekeken we de kassen, de productietechnieken en -technologieën, zoals hydroponics. Del Monte produceert kwaliteitstomaten, voornamelijk voor export naar de Golf.   Als laatste bezochten we één van de grootste champignonkwekerijen in Jordanië. De belangrijkste uitdagingen voor deze landbouwbedrijven liggen op het terrein van marketing, lage verkoopprijzen op de markt, gebrek aan water en hoge elektriciteitsrekeningen.

GFC bezoek aan een champignon kwekerij in Mafraq

GreenfieldCities wil kleine en middelgrote landbouwbedrijven in Mafraq ondersteunen bij de productie van hoogwaardige producten en tegelijkertijd het waterverbruik verminderen. De geplande Farmer field School op de GreenfieldCities Campus biedt een platform om boeren van de GreenfieldCities-coöperatie de benodigde kennis, technologie en kapitaal te leveren om hun inkomen te vergroten en beter met bovenstaande uitdagingen om te gaan.

Studententeam Al Al-Bayt University wint GreenfieldCities ontwerpwedstrijd

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor een duurzame Campus in Mafraq organiseerde GreenfieldCities  deze zomer een ontwerpwedstrijd voor studenten van de Al Al-Bayt University in Mafraq. Jordaanse en Syrische studenten van verschillende departementen, waaronder Bouwkunde, Duurzame Energie en ICT gingen in groepen de strijd met elkaar aan onder begeleiding van GreenfieldCities’ architect en andere teamleden.

De interdisciplinaire ontwerpwedstrijd was een unieke leerervaring voor de deelnemende studenten die niet eerder hadden samengewerkt met studenten van andere disciplines. De ontwerpopgave dwong ze om verder te kijken dan hun eigen discipline en ideeen van studenten met een ander perspectief te integreren. De winnende groep ontving 1500JOD, naast gesigneerd certificaten, echte Nederlandse bloemen en een stageplaats op het kantoor in Mafraq voor de allerbeste student.

GreenfieldCities is gecommitteerd om impact te genereren voor de jeugd uit Mafraq en gelooft daarom in het belang van vroegtijdige betrokkenheid van de lokale jeugd bij de ontwikkeling van de Campus. De Al Al-Bayt ontwerpwedstrijd was hier onderdeel van; een duidelijke demonstratie van GreenfieldCites’ commitment aan Mafraq.

Foto: De winnende studenten van de Al Al-Bayt University tonen trots hun certificaten en Nederlandse bloemen

Help de wereld’s oudste kerk redden en creëer banen voor Jordaniërs en vluchtelingen

Jordanië ontvangt steeds meer toeristen. Dat is begrijpelijk want het land heeft veel te bieden op het gebied van cultuurhistorie, natuur en recreatie. De provincie Mafraq (waar de GreenfieldCities Campus komt is voor toeristen nog een onbekende bestemming.  Het ruige en droge gebied tegen de grens met Syrië heeft weinig tot geen infrastructuur om reizigers te ontvangen, Toch is er een boel te beleven en te zien rondom Mafraq. Jessica Beaumont was als stagiair voor GreenfieldCities in Mafraq om de ontwikkeling van ons GreenfieldCities Campus hotel voor te bereiden. Ze bekeek ook de omgeving en kwam tot verrassende ontdekkingen.

De oudste Christelijke kerk ter wereld is in slechte staat

De meest bijzondere was misschien wel die in het stadje Rihab, op 10 minuten rijden van onze Campus. Daar bevindt zich mogelijk de oudste Christelijke kerk ter wereld. De ondergrondse kerk dateert uit de 1e of 2e eeuw van onze jaartelling. De kerk werd gebruikt door een groep van ongeveer 70 uit Jeruzalem gevluchte Christenen. De diensten konden alleen in het diepste geheim worden gehouden, totdat de Romeinen een paar honderd jaar later het Christendom omarmden.  De kerk is slechts toegankelijk via een smalle trap die leidt naar een grote ruimte van circa 12 bij 7 meter.  Ook nu zijn er in het stadje nog enkele mensen met een eigen sleutel die regelmatig bidden in de kerk. Des te opvallender is het contrast tussen het belang en de voelbare spiritualiteit van de kerk enerzijds, en de staat van teloorgang anderzijds. Behalve de ingang naar de kerk, zijn er meerdere openingen in de grond zichtbaar die leiden naar andere ruimtes, Sommige van die ruimtes worden nu gebruikt als vuilstort.

Binnen in de grot-kerk

GreenfieldCities werkt aan het verminderen van jeugdwerkeloosheid in Mafraq en omgeving. Dat is niet eenvoudig, maar het ontwikkelen van kleinschalig toerisme is een haalbare en praktische optie.  Het bestaan van een cultuurhistorische plaats van potentiële wereldklasse biedt een prachtige kans. Het restaureren van de kerk, het verder onderzoeken en presenteren van de geschiedenis ervan, en het creëren van basisfaciliteiten voor kleinschalig toerisme in Rihab kan een belangrijke stap zijn naar duurzame economische ontwikkeling in de provincie  Mafraq. Die stap past ook goed bij de duurzame hotel en horeca activiteiten die GreenfieldCities op de Campus in Mafraq ontwikkelt.

Er zijn vele christelijke archeologische plaatsen van belang in Rihab

Daarom werft GreenfieldCities vanaf vandaag fondsen voor rehabilitatie van deze bijzondere plek.  Ons doel is om de kerk en de directe omgeving binnen een jaar aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor geïnteresseerde reizigers.  Dat kan relatief eenvoudig door het creëren van schaduw, het beschikbaar maken van toiletten en drinkwater, het verbeteren van de toegang zelf, en het toegankelijk presenteren van  de resultaten van historisch onderzoek naar de site in een klein informatie centrum.  Zoals met alle oplossingen die GreenfieldCities nastreeft, mikken we op het aanjagen van (sociaal) economische activiteit die op zichzelf kan staan. Dit betekent dat jonge ondernemende inwoners van Rihab een groter belang moeten gaan voelen bij het in stand houden van deze belangrijke plek.  Kleinschalig toerisme is daarvoor een prachtige kans.

GreenfieldCities was te gast bij de Katholieke kerstviering in Mafraq in 2018

Om ons doel te bereiken is circa €50.000 nodig. Met uw donatie moet dat lukken. Naast de rehabilitatie van de kerk en zijn omgeving creëren we ook tussen de 10 en 20 duurzame banen voor jonge mensen, Zowel uit Rihab en Mafraq als uit Syrië.

Sponsor Ons

Positief vooruitzicht haalbaarheidsstudie Business Campus Mafrak

Plenary and Panel Discussion Workshop Feasibility Study 18 nov 2018Op 18 November 2018 heeft GreenfieldCities een workshop georganiseerd over de voorlopige resultaten van de haalbaarheidsstudie naar een clean-tech Business Campus in Mafrak voor jonge Jordaanse en Syrische mensen. De workshop was succesvol op twee manieren: de haalbaarheid van de campus ziet er positief uit en er waren talloze steunbetuigingen van cruciale Jordaanse belanghebbenden.

Gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft GreenfieldCities uitgebreid onderzoek gedaan in de Mafrak regio hoe de lokale economie op een duurzame manier gerevitaliseerd kan worden door middel van het zogenaamde “Business Campus”-model. GreenfieldCities presenteerde tijdens de workhop haar doelstellingen, het schets-ontwerp van de campus en de belangrijkste uitkomsten van de haalbaarheidsstudie.Sketch Design Pop-Up Stage Business Campus De haalbaarheid ziet er goed uit: de overall sociale, milieukundige en financiële business case voor lange termijn private sector groei in ICT, Energie, Water, Hotelwezen/horeca, Constructie en Agri-food blijkt sterk genoeg. De routekaart naar 1.500 nieuwe banen voor jonge mensen in Mafrak wordt gekenmerkt door een stap voor stap benadering: relatief klein starten met een  campus voor ongeveer 150 jonge mensen en langzamerhand groeien naar een volledig ontwikkelde campus waar 1500 jonge mensen zullen leren, leven en werken.

De financiering van de eerste fase zou voornamelijk uit publieke bronnen en van donoren moeten komen; het business model voor de campus maakt het echter mogelijk om na drie jaar de transitie te maken richting private financiering. De campus kan binnen 5 jaar tijd financieel volledig op eigen benen staan.

Geholpen door Jordaanse studenten, heeft onze architect een schetsontwerp gemaakt voor de eerste fase. De eerste 150 talenten zouden moeten kunnen starten met leren, werken en wonen op de business campus tegen het einde van 2019 of vroeg in 2020.Urban Plan Pop-Up Stage Business Campus

De workshop werd bijgewoond door de Jordaanse Minister van ICT, Mothanna Gharaibeh, en de ambassadeur van Nederland, Barbara Joziasse. Meer dan 90 deelnemers zagen presenaties van Dr. Iyad Abu Haltam, bestuurslid van de Kamer van de Industrie, Nayef Al-Bakheet, CEO van de Mafraq Development Corporation, Ruba Al Zu’bi, directeur van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van de Abdul Hameed Shoman Stichting en Haneen Al-Shdifat van GreenfieldCities. De sprekers benadrukten dat de campus de jeugdwerkeloosheid (ca. 50% in Mafrak) terug zal dringen, dat het private sector kapitaal kan aantrekken en daarmee duurzame economische groei mogelijk maakt. Daarnaast zal de campus een aantrekkelijke etalage vormen voor bedrijven die zich in de Mafrak  Economic Free Zone (King Hussein Bin Talal Ontwikkelingsgebied) willen vestigen.

Attendants Workshop FS 18 nov 2018De deelnemers van de workshop gaven allen steun aan de plannen en deden actief mee tijdens de break out sessies waarin uitdagingen en kansen op partners en financiering uitgebreid werden besproken. De discussies werden begeleid en gefaciliteerd door Mahmud Al-Duwayri, Ruba Al-Zu’bi, Laila Abuhassan, Abdelnabi Fardous en Ahmed Al-Salaymeh, allen leden van de GreenfieldCities Raad van Advies. Deze raad draagt m.b.v. strategisch advies, netwerk opbouwen, organiseren van politiek-bestuurlijke steun en lokale integratie van het project.

De Kamer van de Industrie in Amman heeft een fantastisch evenement neergezet inclusief professionele assistentie. Terugkijkend op het evenement: GreenfieldCities is erg blij met de  positieve reacties vanuit belanghebbenden en de steunbetuigingen van de Raad van Advies; ze kijkt uit naar samenwerking met partners en donors om het eerste deel van de business campus in 2019 nog te kunnen realiseren. Arie van Beek, medeoprichter van GreenfieldCities, dacht hardop na over deze uitkomst:  “Gedurende en onmiddellijk na de workshop, realiseerden we ons dat ons initiatief fors aan momentum heeft gewonnen”.