Jordaanse student-groepen dragen bij aan schets-ontwerp business campus

Het schets ontwerp van de Mafrak clean-tech business campus is een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie die GreenfieldCities uitvoert voor het Minsterie van Buitenlandse zaken. Onlangs heeft onze architect, Dana Ibrahim, een uitgebreid werkbezoek gebracht aan Jordanië waarbij ze heeft samengewerkt met ons Jordaanse team, met lokale architecten, ingenieurs en stedebouwkundigen inclusief studenten die voor deze beroepen worden opgeleid.

Uiteraard heeft Dana de lokatie van de toekomstige business campus bezocht; dat heeft haar een helder perspectief en hernieuwd enthousiasme voor het ontwerp van de campus waar ze vanuit Nederland reeds mee gestart was. Dana heeft ook haar kennis over en inzicht in de Jordaanse architectuur en stedebouw en hun relatie met het Jordaanse klimaat en cultuur  enorm verdiept.

Ten einde lokale feedback en lokale kennis uit eerste hand te verkrijgen, heeft GreenfieldCities samengewerkt met zowel studentgroepen van de Al al-Bayt Universiteit (AABU) als de Universiteit van Jordanië (UoJ). Studenten van beide universiteiten hebben gewerkt aan design opdrachten buiten hun curriculum, om meer te leren van stedebouwkundige planning, de daaraan verbonden uitdagingen en de diverse lagen, zoals bijvoorbeeld energie, water en glastuinbouw. De studenten hebben de ontwerp parameters en uitgangspunten van de business campus ge-analyseerd en dat vertaald naar een stedebouwkundig schets-ontwerp voor de beoogde lokatie. Tijdens haar bezoek heeft Dana deze studenten begeleid, de voortgang in hun opdracht besproken en de onderzoeksvragen met hen verkend die samenhangen met het ontwerp. Als afsluiting van haar bezoek heeft ze de eindpresentaties van de studenten van de Universiteit van Jordanië bijgewoond.

Midterm result Students UoJ
Suggestion from a student group for the urban planning of the Campus site.

Met studenten van AABU heeft Dana de Edgo Atrium – een Leed Gold gecertificeerd gebouw – bezocht waarbij een presentatie over duurzame architectuur en het belang van duurzaam bouwen werd bijgewoond. Het werken met studenten van beide universiteiten heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor het stedebouwkundig en schets- ontwerp van de business campus. Tegelijkertijd zijn er werk-relaties gesmeed met instituten en studenten voor toekomstige samenwerking.
Nu terug in Nederland werkt Dana met veel meer inzicht in en kennis over de lokale context door aan het stedebouwkundig plan en het schetsontwerp van de GreenfieldCities business campus.