GreenfieldCities Workshop tijdens SDG Action Day

GreenFfeldCities Workshop SDG Action DayGreenfieldCities heeft haar uitkomsten voor de haalbaarheidsstudie naar een clean-tech business campus in Mafrak ook gepresenteerd in de vorm van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s); “Waardig werk en economische groei”, “Kwaliteitsonderwijs” en “Klimaatactie” om er enkele te noemen. Het organiserend comité heeft GreenfieldCities gevraagd om een workshop te houden die het thema van de dag zou moeten illustreren. We hebben die handschoen opgepakt met een uitdagende titel voor de workshop: “Realiseer SDG’s èn internationale investeringskansen in één klap”

De SDG Action Day gehouden in Amsterdam had samenwerking van en over sectoren en het stimuleren van typische SDG acties in en vanuit Nederland als doelstelling. Deelnemers kwamen van de private sector, gemeenten, NGO’s, sociale organisaties en kennisinstituten. Een levendige plenaire sessie bood een inspirerend podium voor organisaties die een uitstekende prestatie leverden op het “SDG” front en veelbelovende initiatieven die hun ervaring en kennis deelden met de zaal.

De tweede helft van de dag was bestemd voor de workshops die georganiseerd werden door een divers veld van instellingen en bedrijven. GreenfieldCities was de gastheer van een workshop die bijgewoond werd door ca. 30 personen geinteresseerd in duurzame, internationale zakelijke kansen van de  GreenfieldCities business campus in Mafrak, Jordanië. De workshop legde de nadruk op cruciale sectoren die aanwezig zullen zijn op de toekomstige business campus: water, landbouw, energie, hotel/horeca, ICT en de bouwsector.

De presentatie onderstreepte het potentieel aan zakelijke kansen in Mafrak binnen elke sector; tegelijkertijd vormen die kansen krachtige acties in het kader van het SDG raamwerk. Nadat GreenfieldCities daar tekst en uitleg bij had gegegeven, werden de aanwezigen in groepjes verdeeld om over één van de sectoren te discussiëren. Daar zijn nuttige tips, ideeën, adviezen en waardevolle contacten uit voortgekomen voor wat betreft de sectorale plannen. Het geheel overziend zijn we als GreenfieldCities verheugd met de ‘oogst’ van de dag. Het was een goede gelegenheid om de voorlopige resultaten van de sector business cases te presenteren voor potentiele investeerders en sponsors voor de business campus.

Link naar het verslag van de SDG Action Day 2018.

Haalbaarheid Campus ICT Hub getest in workshop

Een van de meest veelbelovende sectoren die GreenfieldCities in de fase voorafgaand aan de haalbaarheidsstudie naar een business campus in Mafrak geïdentificeerd heeft, is de ICT sector. In het kader van de haalbaarheidsstudie is een concept ontwikkeld voor een ICT hub rondom een Post-academisch trainingsinstituut. Samen met  Int@j (Jordaanse ICT branche vereniging) heeft GreenfieldCities een workshop georganiseerd voor ICT bedrijven. Doel: het testen van het concept en het verzamelen van input en feedback.

De regio Mafrak heeft veel werkloze ICT-talenten. In Mafraq zijn geen ICT gerelateerde banen vanwege de afwezigheid van bedrijven in die sector. Werken in Amman, de ICT-hoofdstad van Jordanië, is vaak niet mogelijk vanwege de transportkosten, het uitputtende dagelijkse woon-werkverkeer, en culturele barrières, dat laatste vooral voor vrouwen. Het resultaat is langdurige en hoge werkloosheid onder jongeren, zelfs na hun afstuderen aan een Jordaanse universiteit: 60% van de afgestudeerden zijn werkeloos.

GreenfieldCities wil dit probleem aanpakken door ICT-bedrijven, –start-ups en -experts te verleiden om zich te vestigen op de Mafrak business campus met een Post-academisch trainingsinstituut als kern. GreenfieldCities doet dit door samen met onderwijspartners en ICT-bedrijven een uitgebreid pakket aan vestigingscondities aan te bieden aan bedrijven en experts dat bestaat uit: uitstekende en kostenbesparende infrastructuur, training in professionele- en technische ICT vaardigheden, een incubator voor start-ups, relevante ICT-leerstages en banen bij één van de ICT partnerbedrijven op de campus. De business case voor de aanpak is doorgerekend en is positief voor deelnemende ICT bedrijven.

Tijdens de workshop maakten ICT-bedrijven kennis met de plannen van GreenfieldCities en droegen zij bij met relevante wensen, uitdagingen, ideeën en eigen plannen. Zoals overal staan ook Jordaanse ICT bedrijven te springen om passend talent en mogelijkheden om op een effectieve manier zaken te doen. De workshop is georganiseerd door GreenfieldCities samen met Int@j, de Jordaanse branchevereniging voor ICT bedrijven. Meer informatie over het ontwikkelde concept voor de GreenfieldCities business campus ICT hub kun je vinden in onze onepager (pdf, Engelse taal).

Jordaanse student-groepen dragen bij aan schets-ontwerp business campus

Het schets ontwerp van de Mafrak clean-tech business campus is een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie die GreenfieldCities uitvoert voor het Minsterie van Buitenlandse zaken. Onlangs heeft onze architect, Dana Ibrahim, een uitgebreid werkbezoek gebracht aan Jordanië waarbij ze heeft samengewerkt met ons Jordaanse team, met lokale architecten, ingenieurs en stedebouwkundigen inclusief studenten die voor deze beroepen worden opgeleid.

Uiteraard heeft Dana de lokatie van de toekomstige business campus bezocht; dat heeft haar een helder perspectief en hernieuwd enthousiasme voor het ontwerp van de campus waar ze vanuit Nederland reeds mee gestart was. Dana heeft ook haar kennis over en inzicht in de Jordaanse architectuur en stedebouw en hun relatie met het Jordaanse klimaat en cultuur  enorm verdiept.

Ten einde lokale feedback en lokale kennis uit eerste hand te verkrijgen, heeft GreenfieldCities samengewerkt met zowel studentgroepen van de Al al-Bayt Universiteit (AABU) als de Universiteit van Jordanië (UoJ). Studenten van beide universiteiten hebben gewerkt aan design opdrachten buiten hun curriculum, om meer te leren van stedebouwkundige planning, de daaraan verbonden uitdagingen en de diverse lagen, zoals bijvoorbeeld energie, water en glastuinbouw. De studenten hebben de ontwerp parameters en uitgangspunten van de business campus ge-analyseerd en dat vertaald naar een stedebouwkundig schets-ontwerp voor de beoogde lokatie. Tijdens haar bezoek heeft Dana deze studenten begeleid, de voortgang in hun opdracht besproken en de onderzoeksvragen met hen verkend die samenhangen met het ontwerp. Als afsluiting van haar bezoek heeft ze de eindpresentaties van de studenten van de Universiteit van Jordanië bijgewoond.

Midterm result Students UoJ
Suggestion from a student group for the urban planning of the Campus site.

Met studenten van AABU heeft Dana de Edgo Atrium – een Leed Gold gecertificeerd gebouw – bezocht waarbij een presentatie over duurzame architectuur en het belang van duurzaam bouwen werd bijgewoond. Het werken met studenten van beide universiteiten heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor het stedebouwkundig en schets- ontwerp van de business campus. Tegelijkertijd zijn er werk-relaties gesmeed met instituten en studenten voor toekomstige samenwerking.
Nu terug in Nederland werkt Dana met veel meer inzicht in en kennis over de lokale context door aan het stedebouwkundig plan en het schetsontwerp van de GreenfieldCities business campus.

GreenfieldCities ontmoet zeldzame boeren coöperatie in Jordanië

 

Op een paar kilometer van de Syrische grens, in een klein dorpje genaamd Al-Mkyfta in Mafraq regio, heeft GreenfieldCities een ontmoeting gehad met boeren van de coöperatie “Hands of Badya (Handen van de Woestijn)”. Dit is een van de weinige boeren coöperaties in Jordanië. Het doel van de ontmoeting was om van de boeren te leren over hun uitdagingen en kansen van de coöperatie in relatie tot de Jordaanse landbouwsector.

De plannen van GreenfieldCities om een coöperatie rondom een landbouwschool op te zetten op de campus werd met interesse verwelkomd door de boeren. Zij vertelden dat boeren in de regio toegang tot nieuwe markten en modernere technologie nodig hebben om producten van betere kwaliteit te kunnen produceren.

De landbouwschool is onderdeel van een voedselwaardeketen op de campus en dient boeren binnen de cooperatie met technische kennis, vaardigheden, technologie en andere materialen die nodig zijn om op kwaliteit te kunnen concurreren op de internationale markt. De boeren lieten weten dat dit zou helpen om arme Jordaanse en Syrische families financiële zekerheid te geven.

Na de discussie gingen medewerkers van GreenfieldCities naar het veld om te bekijken hoe de boeren van de coöperatie tomaten, cherry tomaten, komkommers en gedroogde tomaten produceren. Dankzij de coöperatie maken deze boeren gebruik van een technologie genaamd “hydroponics” voor de bewatering van hun gewassen. De boeren vertelden erg tevreden te zijn met deze technologie, omdat ze hiermee minder water hoeven te gebruiken en het de verhoogde productie een betere kwaliteit geeft.

GFC kantoor in Jordanië opent deuren

Met de opening van het nieuwe kantoor in het centrum van Mafrak (Jordanië) op 1 juli zet GreenfieldCities een belangrijke stap op weg naar realisatie van onze Clean-Tech campus. Mafrak, zo’n anderhalf uur ten noorden van Amman is de stad waar we onze campus ontwikkelen.

Mafraq Pepper Farm VisitDoor niet in Amman maar direct in Mafrak neer te strijken helpen we om de trend van brain-drain uit die stad richting Amman tegen te gaan.  We geven een krachtig signaal af door ons lokaal te vestigen, door lokaal talent aan te nemen, en door ons kantoor direct te voorzien van een aantal voorzieningen om een veilige en plezierige werkomgeving voor vrouwen te creëren.  We hebben nu de ruimte om te groeien tot een team van 10 mensen.  We merken direct dat het kantoor een uitstekende uitvalsbasis is voor de lokale ontmoetingen met stakeholders (zie foto: een bezoek aan een lokale paprika teler).

Ons lokale team bestaat nu uit Hedzer, Alaa en Haneen, en barst van het talent en ervaring.  Het eerste doel is om de lopende haalbaarheidsstudie voor de campus goed af te ronden en om verdere ontwikkelpartners aan te trekken. Daarmee liggen we goed op schema en de lokale reacties zijn erg positief.  Ons team in Mafrak werkt op 10 minuten lopen van onze campus project site en dat brengt ons weer een flinke stap dichter bij realisatie.

GFC zoekt bedrijven met ambities in het Midden-Oosten op de SDG action Day 2018

Op 25 september doet GreenfieldCities mee aan de SDG Action Day in Amsterdam.

Wellicht is onze werksessie ‘Realizing SDGs while capitalizing on international business opportunities (in English) ’ interessant voor je.  Deze sessie #13 vindt plaats in het ochtendblok (11.00-12.30) en richt zich op bedrijven in ‘clean tech’ die business kansen zoeken in het Midden Oosten en die waarde kunnen toevoegen en ontlenen aan de clean tech campus die we ontwikkelen in de Mafraq Free Zone in Jordanië.

Praktische informatie

Wanneer:       Dinsdag 25 september, 9:30-18.00
Waar:              KIT/SDG-house, Mauritskade 63, Amsterdam
Programma:   Beschikbaar via SDG Gateway
Entree:            €40 tickets via de registratiepagina.

We hopen je te zien op 25 september te zien in het KIT/SDG-house.

Buitenlandse Zaken geeft 400 k€ subsidie aan GreenfieldCities

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een subsidie van 400 k€ gegeven aan GreenfieldCities om een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een pilot campus project in Mafrak, Jordanië. De campus biedt plaats voor en bedient 1500 jonge lokale inwoners, zowel Jordaniërs als Syrische vluchtelingen, die daar kunnen wonen, werken en studeren. De campus zal de lokale economie van Mafrak een forse stimulans geven door banen te creëren in de ICT, landbouw-, energie-, water- en vrije tijdssector.

Het ministerie waardeert de innovatieve en de zakelijke, op resultaat gerichte aanpak waarmee GreenfieldCities bij wil dragen aan het terugdringen van migratiecrisis. Ook de concreetheid waarmee een daadwerkelijke omgeving gecreëerd wordt met bijbehorende gunstige randvoorwaarden voor vluchtelingen in de regio van herkomst maakt het project bijzonder.

De 400 k€ subsidie is een belangrijke mijlpaal in de jonge geschiedenis van GreenfieldCities: het betekent erkenning en daadwerkelijke steun voor het project vanuit de regering. Of zoals Arie van Beek – één van de oprichters – het uitdrukt: “zonder steun van de overheid kan onze missie nooit gerealiseerd worden!”

Download voorstel haalbaarheidsstudie (PDF, 1.7 MB, alleen beschikbaar in Engelse taal)

Vluchtelingen-talenten tekenen arbeidscontract bij GreenfieldCities

Na een periode als vrijwilliger tekenen de meest getalenteerde Syrische en Eritrese teamleden een dik verdiend arbeidscontract om voor GreenfieldCities te werken aan onze oplossing voor migratie in hun gebieden van herkomst. Salim uit Syrië (links) gaat werken aan onderzoek en partnerschappen, terwijl Nahom uit Eritrea (rechts) verantwoordelijk is voor de boekhouding van GreenfieldCities.

Door het tekenen van hun Nederlandse contracten stappen beide talenten uit de uitkering en worden ze officiële werknemers. Dit is een grote stap in hun carriëre die helaas nog niet vanzelfsprekend is voor nieuwkomers in Nederland. Statistieken wijzen uit dat tot wel 50% van 1e generatie nieuwkomers levenslang afhankelijk blijft van een uitkering.

Wij pakken dit probleem aan door teamleden in te zetten op basis van hun talenten en ervaringen. Door te werken aan oplossingen in hun gebieden van herkomst kunnen ze direct hun eigen cultuur, taal en kennis van lokale regelgeving aanboren. Daarnaast werkt GreenfieldCities hard aan het aanleren van vaardigheden die in de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt nodig zijn. GreenfieldCities gelooft dat dit dé manier is voor het bereiken van betere integratie en een inclusieve oplossing voor migratie. We zijn er van overtuigd dat Salim en Nahom gaan dienen als een voorbeeld voor andere statushouders in Nederland. GreenfieldCities kijkt uit naar de verdere samenwerking.

Video: GreenfieldCities in 3 minuten

Ons Syrische team heeft een video gemaakt die in 3 minuten duidelijk maakt wat we doen en waarom dat duurzaam bijdraagt aan het verminderen van gedwongen migratie en betere integratie!

De Ceuvel inspireert GreenfieldCities

Tijdens de laatste koude winterweek van 2018 heeft GreenfieldCities De Ceuvel in Amsterdam bezocht. De Ceuvel omschrijft zichzelf als een “clean-tech playground” voor innovatie en creativiteit en een showcase voor circulaire stedelijke ontwikkeling.  De voormalige scheepswerf is voornamelijk getransformeerd door en voor een community van vrijwilligers met ene passie voor een circulaire samenleving.

De Ceuvel heeft proefruimtes voor stadslandbouw, waterzuivering en grondstoffenterugwinning, maar ook een café, een hotel en kantoren.  Een bijzonder kenmerk van de Ceuvel is dat er door de vervuilde grond niet gegraven mocht worden. Alle infrastructuur is daarom bovengronds aangelegd. De Ceuvel heeft speciale afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam en is daarmee een regelluwe zone. Hierdoor zijn tal van experimenten mogelijk en worden de creativiteit en het gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de “bewoners” geprikkeld.

Dankzij de uitleg en een tour door Chander van der Zande (adviseur bij Metabolic en bestuurslid van De Ceuvel)  hebben we goed kunnen kijken wat mogelijke parallellen zijn met de GFC campus in Mafraq.  Wij werden in het bijzonder enthousiast van de actieve- en positieve sfeer op de Ceuvel en raden iedereen aan om er eens op een mooie lentedag te gaan kijken.